Maja Biondić

Maja Biondić

Maja se aktivno bavi ilustracijom i grafičkim dizajnom. Trenutno živi i radi u Zagrebu, a kada ne radi, onda hoda po planinama sa svojom kujicom Marom. Voli istraživati, stvarati i kretati se.

Kategorije